Bc. Lucia Vagnerová

Ve své praxi se věnuje především dětským pacientům od miminek až po adolescenty. Má bohaté zkušenosti s rehabilitací handicapovaných dětí a dětí se speciálními potřebami. Ve své praxi se neustále vzdělává a nové dovednosti aplikuje do praxe. Jednotlivé metody navzájem propojuje a pro konkrétní dítě vybírá přístup jemu blízký. Dále se zabývá prevencí v kojeneckém věku a rehabilitací těhotných žen a žen po porodu.

Vzdělání

 • 2010 – 2014 Bakalářské studium Fyzioterapie (Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci)

Praxe

 • 2017 – dosud ReAktiv aktivní fyzioterapie Olomouc
 • 2018 – 2020 Jitrocel rehabilitační centrum Olomouc
 • 2014 – 2018 Dětské centrum ostrůvek, p. o.
 • 2013 Studijní stáž Erasmus v oboru Fyzioterapie, Satakunta University of Applied Sciencies, Pori, Finsko

Absolvované kurzy, semináře a konference

 • Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let (REHASPRING)
 • Agresivní a autoagresivní chování lidí s mentálním postižením (Caritas)
 • Alternativní a augmentativní komunikace (Caritas)
 • Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb (Diecézní charita)
 • Problematika krmení u dětí s neurologickým postižením (Mgr. Anna Kejíková)
 • Základní kurz Bazální stimulace (IBS)
 • Nástavbový kurz Bazální stimulace (IBS)
 • Dětská noha – podologie a fyzioterapie (Fyzio P)
 • Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu (REHASPRING)
 • Prechtl ́s Method on the Qualitative Assessment of General Movements (Slovenská asociácia detských Bobath terapeutov)
 • Komplexní terapeutické postupy pro novorozence a kojence se specifickými potřebami (Česká asociace dětských Bobath terapeutů)
 • Akrální koaktivační terapie v pediatrii (ACT centrum)
 • Využití nových konceptů v terapeutické praxi u dětí s DMO (REHASPRING)
 • X. Odborná konference DCO – aktivní účast (DCO)
 • Akrální koaktivační terapie – certifikovaný kurz (ACT centrum)
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut (Ministerstvo zdravotnictví ČR)
 • IX. Odborná konference DCO – pasivní účast (DCO)
 • Kineziotaping I. (EduSpa College)
< zpět