Fyzioterapie dospělí Cena
Vstupní vyšetření 1000 Kč
Terapie 60 minut 900 Kč
Terapie 30 minut 500 Kč
Fyzioterapie děti (do 13 let) Cena
Vstupní vyšetření 800 Kč
Terapie 60 minut 800 Kč
Terapie 30 minut 500 Kč
Kineziotaping Cena
V rámci terapie 1cm/2 Kč
Samostatná aplikace bez terapie 1cm/2 Kč + 100 Kč
Terapeutická jednotka je počítaná včetně přípravy pacienta a vedení dokumentace. Termín plánované návštěvy je nutno zrušit 24 hodin předem. Pokud tak klient neučiní, je povinen uhradit celou částku za terapii.
Naše zařízení nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Na úhradu terapie lze uplatnit příspěvky z preventivních programů zdravotních pojišťoven, nebo firemní benefity jako např. FKSP.
Přijímáme platební karty
Platby