S jakými terapeutickými metodami pracujeme:

 • Akrální koaktivační terapie (ACT)
 • Akrální koaktivační terapie v pediatrii
 • Neuromobilizace (NMT)
 • Mckenzie metoda (MDT)
 • Terapie radikulárního syndromu
 • Easy Flossing
 • Kineziotaping
 • Komplexní fyzioterapeutické postupy u novorozenců a kojenců se specifickými potřebami
 • Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu
 • Bazální stimulace
 • Funkční terapie nohy
 • Prechtlova metoda
 • Využití nových konceptů v terapeutické praxi u dětí s DMO
 • Mobilizace kloubních blokád
 • Techniky měkkých tkání
 • Stanish protokol
 • Propriofoot concept
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
 • Respirační fyzioterapie
 • Stabilizační a mobilizační systém (SMSystém)
 • Dornova metoda
 • Cvičení s pomůckami (BOSU, roler, TRX, Flowin, velké míče a další)